Rabszolgából nagyvezír - Ibrahim pasa

2014.06.21 16:04

Ugyanabban az évben született, mint Szulejmán szultán. Gyermekkorában török fogságba került és Szulejmán rabszolgájaként együtt nevelkedett vele.

Amikor Szulejmán a trónra lépett egyre fontosabb tisztségekkel látta el Ibrahimot, aki nagyon művelt volt, sok nyelven beszélt és kitűnő zenei érzéke volt. Ibrahim pályájának csúcsát 1523-ban érte el, amikor Szulejmán kinevezte nagyvezírré, a mely a szultán után a legmagasabb rangot képviselte. Ezt a tisztséget tizenhárom éven keresztül töltötte be Ibrahim, amely idő alatt hatalmas befolyásra tett szert. A szultán legjobb barátja támogatta Szulejmánt a hódító törekvéseiben, hadvezérként is kiemelkedő szerepet játszott. Szerette az ékszereket és igyekezett a szultán körül olyan pompát biztosítani, amely kiemelte az uralkodót. Neki köszönhető, hogy az aranyművesek száma ebben az időszakban érte el a csúcsot.

A diplomáciai kapcsolatokban átvette a vezető szerepet, ő tárgyal a többi legnagyobb méltóságokkal együtt a követekkel, a szultán pedig csak a fogadáskor találkozott velük.

Velence rákényszerült, hogy jó kapcsolatokat alakítson ki az oszmán birodalommal, s ebben Ibrahim pasa is támogatta a köztársaságot. A jó kapcsolat kialakulásában annak is szerepe volt, hogy a szultán kitanulta gyermekkorában az aranyművességet és rajongott az ékszerekért.

Egy velencei követ „igazságos és bölcs emberként” jellemezte Ibrahim pasát.

Ibrahim ott volt 1521-ben Nándorfehérvár elfoglalásánál, majd a Rodoszi hadjáratban is részt vett 1522-ben.

1524-ben feleségül vette Haticét, a szultán testvérét. Piri Mehmet pasát megmérgeztette, hogy félreállítsa az útból. Nagy szerepe volt az 1526-os mohácsi csatában, ahol a csata után a katonái előtt 1500 magyar nemest fejeztetett le. Ott volt az 1529-es sikertelen bécsi hadjáratban majd Kőszeg ostrománál.

Hurrem, aki elérte, hogy a szultán hivatalosan feleségül vegye nem akarta, hogy más is tanácsokkal lássa el a szultánt, elérte azt is, hogy a szultán a legjobb barátját és hű politikusát kivégeztette. A kivégzés előtt többször is próbálkozott Szulejmán azzal, hogy Ibrahim elhagyja a palotát. Bár Ibrahim tudta, hogy milyen sors vár rá, mégsem futamodott meg. 42 évesen az oszmán hagyományok szerint végezték ki a Topkapi Palotában.

Forrás: www.felsofokon.hu